תמונות אחרונות

אלופי הרובוטיקה IMG_6864 IMG_7296 IMG_7303

חזון

בית הספר העל יסודי- עירוני ה מודיעין

תעודת זהות


בביה"ס שפה חינוכית ופדגוגית ייחודית, רלוונטית לפיתוח חשיבה ומיומנויות חקר במאה ה-21. אנו משלבים בתוכנית הלימודים פדגוגיה חדשנית, היוצאת מתוך סקרנות הלומד ומביאה למצוינות אישית. התוכנית הפדגוגית מבוססת על עקרונות ה-PBL ( למידה מבוססת פרויקטים ).

מחקרים רבים מראים כי למידה משמעותית מתקיימת כאשר נוצרת רלוונטיות בין תוכנית הלימודים לבין "העולם האמיתי". היא נוצרת כאשר התלמיד, שואל שאלות, מתמודד עם פתרון בעיות, ומביא את הייחודיות שלו כ"אדם לומד" לידי ביטוי. למידה משמעותית נובעת מהנעה פנימית, ויכולה להתקיים רק בסביבה דיאלוגית, מאתגרת ומאפשרת בה הלומד מכיר את סגנונות הלמידה שלו. זו למידה המתקיימת בתוך "קהילת לומדות", המתנסה בגיוון דרכי למידה.

מודל זה מיישם את הפדגוגיה הקונסטרוקטיבית שמטרתה: בנייה של ידע חדש על בסיס ידע קיים תוך שימוש בחשיבה מסדר גבוה והפיכת הלומדים לפעילים. מיומנויות אלה מפתחים "אדם לומד" והופכים את הלמידה לחווייתית ולרלוונטית.

המקצועות ההומניסטיים נלמדים במסגרת קורסים צמודים כך שבמהלך השיעורים ניתן לבצע תהליך חינוכי-לימודי משמעותי. התלמידים נחשפים לעבודה בקבוצות, לחקר ולשימוש במקורות ידע. בתום כל יחידת לימוד מפיקים התלמידים תוצרים יצירתיים המבוססים על מקורות המידע בהם עסקו.

במקביל לתהליכים אלה עוברים התלמידים סדנאות להעצמה במסגרת שיעורי החברה. התוכנית מבוססת על עקרונות SML (Self-Managed Learning). שיטה זו היא בהתאם לגישה אסטרטגית ייחודית ללמידה והתפתחות של הפרט בארגון, אותה הגהפרופ' איאן קניניגהם. גישה זו מניחה שלמידה ארגונית, ייזום וחדשנות יתרחשו כאשר הפרט יפעל באפקטיביות לניהול הקריירה ותהליך הפיתוח האישי שלו ולמעשה יגדיר את התועלת שבלמידה, את מטרותיו, אופני הלימוד, הפרמטרים להערכה, ויפעל לשילוב בין המטרות האישיות לבין המיקודים האסטרטגיים וצורכי הארגון.

על בסיס תאוריה זו פיתוח הצוות החינוכיSMLהמתאים לתפיסה החינוכית של ביה"ס. במהלך שיעורי החברה נחשפים התלמידים לרעיון גישה זו, בוחנים את נקודות החוזק והצמיחה שלהם, חוקרים את האינטליגנציות החזקות , לומדים לעבוד בקבוצה ומתנסים בהצבת מטרות אישיות תוך בניית הדרך למימושן וכל זאת בליווי מנהלות הכיתה.

פרויקט ייחודי נוסף הקיים בביה"ס הינו פיתוח של "מרכז עתיד". ברחבי העולם קיימים מרכזים ארגוניים, קהילתיים המאפשרים הערכות שיטתית לקראת העתיד ויצירתו. ביה"ס הסב רעיון זה למרכז חינוכי המעוצב כמקום מעורר השראה ובו מתקיימים: מפגשים ליצירת תמונת עתיד לביה"ס, שותפות ודיאלוג עם הקהילה, העצמה של התלמידים, הצוות, ההורים. במרכז זה מתקיימים שיעורי פדגוגיה חדשנית: קהילות לומדות, תהליכי למידה, יצירה ורפלקציה מובנים. שיעורי "מרכז עתיד" בשעות החינוך – תכנית ייחודית המשלבת חשיבה על חוזקות התלמידים ומטרות לטווח קצר וארוך.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות