תמונות אחרונות

IMG_6358 IMG_6627 IMG_6862 IMG_7303

תקנון בית הספר

נהלים בקהילת בית הספר – שנה"ל תשע"ה

מסמך זה מתאר את הערכים, המחויבויות וההתנהגויות של השותפים בביה"ס – הנהלה, מורים, תלמידים. מטרתו של מסמך זה ליצור אקלים חינוכי ומפגשים בין השותפים הבנויים על אמון וכבוד הדדיים, על אכפתיות ועל איכות למידה.

פרק א'- קווים אדומים

א.אלימות מכל סוג שהיא אסורה!! – זכותו של כל תלמיד/מורה/עובד ביה"ס לסביבה מוגנת, בלי פחד מפגיעות

פיזיות, מבריונות, גזענות ומגעים בלתי רצויים. השחתת רכוש אסורה לחלוטין.

ב.העישון, מכל סוג, בביה"ס ובסביבתו או במהלך פעילות בית ספרית אסור בהחלט.

ג.חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול בכל באי ביה"ס . הדבר נכון לכל פעילות ביה"ס.

ד.הופעת התלמידים לביה"ס תהיה בתלבושת בית ספר.

ה.התלמידים אינם רשאים לעזוב את שטח ביה"ס במהלך שעות הלימודים.

פרק א'- כללי התנהגות

אלימות מכל סוג שהיא אסורה. זכותו של כל תלמיד/מורה/עובד ביה"ס לסביבה מוגנת, בלי פחד מפגיעות פיזיות, מבריונות, גזענות ומגעים בלתי רצויים.

כדי שנוכל להימנע מפגיעות פיסיות מיותרות :

1. אסורים משחקי כדור בתוך מבנה ביה"ס (כיתות, מסדרונות, מבואות). משחקי כדור מורשים רק בחצר.

2. חל איסור מוחלט להחזיק בביה"ס נשק מכל סוג (סכינים, אולרים, נפצים, חזיזים וכו'!)

3. חל איסור משחק עם אופניים או קורקינט במהלך יום הלימודים. תלמידים המגיעים לביה"ס בעזרתם מחויבים להחנותם במקום המוקצה לכך עד לתום יום הלימודים.

נהלי התנהגות – בזמן שיעור:

זכותו של כל תלמיד ללמוד בסביבה שקטה המאפשרת למידה רציפה ויעילה. על מנת לשמור על התנהלות תקינה של השיעור ולאפשר חינוך ולמידה משמעותיים לכלל התלמידים, חובה על התלמיד להישמע להנחיות המורה. במקרה של אי התייחסות להנחיית המורה, או הפרעה למהלך התקין של השיעור, יטופל הדבר משמעתית, לרבות נוהל השעיה מהשיעור העוקב. במקרה והמדובר בהשעיה, באחריותו של המורה למסור לתלמיד מכתב המיועד להוריו, ובו הודעה על ההשעיה ונסיבותיה. חובתו של התלמיד תהיה להשלים את חומר הלימוד שנלמד בשיעור אשר ממנו הוא הושעה.הטיפול יתועד בתיק אישי.

טלפונים ניידים ימצאו בתוך תיק התלמיד כבויים במהלך השיעורים.

חל איסור מוחלט על צילום לרבות ממכשיר נייד ללא ידיעתו וללא הסכמתו של המצולם וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים וצוות חינוכי שנעשו במסגרת פעילות בית ספרית לימודית וחברתית, כמו כן חל איסור על איום בהפצה, חשיפה, עיוות ולעג.

כל אירוע ילווה בשיחת בירור, תגובה וידוע ההורים. במקרה של אלימות קשה התלמיד יושעה מביה"ס וחזרתו תלווה בשיחה עם הצוות החינוכי והוריו. חומרת האירוע תבוא לידי ביטוי בציון בתעודה בסעיף "התנהגות" וכן בהערה המציינת כי התלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור.

** תלמיד שאינו פועל ע"פ כללי ביה"ס לא יוכל לקחת חלק בקבוצות הייצוגיות של ביה"ס כדוגמת- נבחרות ספורט, רובוטיקה, מועצת תלמידים וכ"ו.

ציון בהתנהגות:

כל מורה מקצועי ייתן ציון התנהגות בגיליון הערכה בימי הורים ובתעודה. ציוני ההתנהגות בכל מקצוע ידורגו בהתאם לקריטריונים הבאים ויינתנו על סמך שיקול דעת המורה המקצועי.

הציון

הקריטריונים

התנהגות ראויה לשבח

יחיד סגולה שהתנהגותו ללא דופי וללא הפרעות ו/ או איחורים. פועל בדרך ארץ, מהווה דוגמא ומופת לאחרים. נרתם למען הכלל ומגלה אכפתיות כלפי הזולת.

א- התנהגות טובה מאד

אין הערות משמעת, תלמיד העובד ברצינות, מכבד את הזולת ופועל על פי נהלי וכללי ביה"ס והשיעור.

ב- התנהגות טובה

עד שתי הפרעות התנהגות ו /או איחורים. התנהגות תקינה בד"כ אך לעיתים מפטפט ומגלה חוסר שקט. מקבל סמכות ומכבד את הזולת.

ג- התנהגות בינונית

פטפוט וחוסר שקט שמהווה הפרעה לשיעור. לתלמיד ניתנו3- 4 הפרעות. התלמיד עוסק בעניינים שאינם קשורים לשיעור.

ד- התנהגות טעונה שיפור

לתלמיד ניתנו 5-8 הפרעות, התלמיד לא מקבל את סמכות המורה. ריבוי איחורים, פגיעה בטוהר הבחינות, השעיה משיעורים בעקבות אירוע חריג.

התנהגות לקויה

לתלמיד 9 הפרעות ומעלה, התנהגותו חריגה אשר מפריעה למהלך התקין של השיעור עד כדי עצירתו. התנהגות אלימה, אי קבלת סמכות, ונדליזם והתנהגות שהובילה להשעיות מהשיעור.

פרק ב' – נהלי נוכחות והיעדרות

תלמידים ומורים יקפידו להגיע בזמן לשיעורים. הגעה בזמן מכבדת את עצמנו ואת הכיתה. במידה ומורה נעדר , תינתן עבודה מסודרת, חובת התלמידים לבצע עבודה זו.

כולנו נכנסים לכל השיעורים כדי לשמור על תהליך למידה רציף ומכבד. היעדרות מהשיעור או מחלקו תתאפשר אך ורק באישור בכתב מההורים. אין לצאת מהכיתה לפני תום השיעור, אלא באישור המורה המלמד.

היציאה משטח ביה"ס, במהלך יום הלימודים, תתאפשר רק בליווי מבוגר אחראי.

בעקבות היעדרות יש להציג אישור מתאים ביום החזרה ללימודים למורים אשר משיעוריהם התלמיד החסיר, ולאחר מכן להעבירו אל מנהל/ת הכיתה. אם ההיעדרות מוצדקת על פי " שיטת המנות" מנהל/ת הכיתה יצדיק/ תצדיק זאת ב"סקוליתנועת תרבות בעירוני ה105553אודותינולקריאת מידעון ספטמבר-אוקטובר לחצו כאן

לקריאת מידעון דצמבר לחצוכאן

לקריאת מידעון פברואר – אפריל לחצוכאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות